září, 2022

10zářcelý denMČR ve vrhačském pětiboji(celý den: sobota) Brankovická 979, 280 02 KolínT:pětiboje

Propozice

disciplíny : kladivo, koule, disk, oštěp, břemeno

startovné : 300kč
MISTROVSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VRHAČSKÉM PĚTIBOJI VETERÁNŮ

Termín konání: sobota 10.ZÁŘÍ 2022
_________________________
Pořadatel: TJ Sokol Kolín – atletika
Místo: atletický stadión Mirka Tučka Brankovická 979 Kolín

Disciplíny: Vrhačský pětiboj – kladivo, koule, disk, oštěp a břemeno

Hlavní činovníci: ředitel závodů Petr Sklenář, hlavní rozhodčí Pavel Peňáz

Startují: Muži a ženy starší 35 roků podle pravidel WMA pětiletý koeficient

Náčiní:
Pro všechny účastníky bude zajištěno náčiní. V případě použití vlastního náčiní bude zajištěno vážení od 10:00 do 11:30.

Přihlášky:
Prostřednictvím webu www.throw.cz. Koncový termín přihlášek je stanoven na 7.9. 2022. Přihlášení po koncovém termínu bude umožněno za startovné 1000,-kč

Prezentace:
30 min před startem příslušné skupiny u sektoru na hod kladivem
Rozdělení do skupin bude určeno na základě počtu přihlášených a bude zveřejněno na webu www.throw.cz cca dne 9. 9. 2022.

Šatny a zázemí: jsou k dispozici v areálu stadiónu

Výsledky:
výsledky po každé disciplíně budou k nahlédnutí ihned po zpracování na stadionu a oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na webu www.throw.cz

Startovné
V případě přihlášení do 7. 9. 2022 .300,-KČ

– v případě přihlášení na místě 1000,-kč

.
Rozcvičení: PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČENÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR !

Časový pořad: 10:30 – kladivo 1.skupina
11:15 – kladivo 2.skupina
12:00- kladivo 3.skupina

časový program bude bude upřesněn

mezi disciplínami nebude přestávka a každý závodník bude mít pouze 2 rozcvičovací pokusy dle startovní listiny. Pořadatel může časový pořad změnit a upřesnit po přihláškách a prezentaci.

Vyhlášení a slavnostní ceremoniál: pětiboj- 35-60 let
Vyhlášení proběhne po skončení všech disciplín.
každý závodník obdrží diplom.

Vyhlášení a slavnostní ceremoniál pětiboj 60 let
Vyhlášení proběhne po skončení všech disciplín
každý závodník obdrží diplom.

občerstvení zajištěno

Čas

celý den (Sobota)

Místo závodu

Atletický stadion Mirka Tučka v Borkách

Brankovická 979, 280 02 Kolín